ریبیت چیست ؟

ریبیت بخشی از کارمزد است که توسط بروکر به معامله گران بازگردانده می شود.
بروکر در ازای انجام معاملات، نسبت به حجم معاملاتی در نظر گرفته شده از سوی معامله گر اسپرد دریافت می کند.
در صورتی که حساب معاملاتی شما از طریق لینک های افتتاح حساب HiForeX24 باز گردد؛
بالا ترین درصد از این میزان اسپرد پرداختی به بروکر با عنوان ریبیت به شما پرداخته میشود.
اکثر معامله گران بازار فارکس با درآمد از طریق ریبیت آشنا نیستند و آن را دریافت نمیکنند.
اگر شما هم در بازار فارکس فعال هستید و ریبیت دریافت نمیکنید یا با آن آشنا نیستید؛
می توانید حساب فارکس خود را از طریق گروه ما که نماینده بروکرهای معتبر فارکس است افتتاح کنید؛
تا شما را در گرفتن ریبیت که موجب افزایش درآمد در بازار فارکس میباشد راهنمایی کنیم.

گروه “های فارکس ۲۴” ارائه دهنده کاملترین و دقیقترین خدمات بازار فارکس است.
ما با بروکر های عمده فارکس در سراسر جهان در حال همکاری هستیم؛
تا شما را در گرفتن بیشترین میزان ریبیت و کمیسیون یاری کنیم.
گرفتن ریبیت های شما ساده است!

آیا در حال حاضر یک حساب معاملاتی فارکس دارید؟

اگر میخواهید در زمان معاملات خود پول نقد افزون بر سود های حاصل شده از معاملات دریافت کنید؛
به دقت جدول های زیر را بررسی کنید.
فقط با افتتاح یک حساب تجاری فارکس در بروکر های مشخص شده می توانید ریبیت خود را به صورت دلاری و ریالی دریافت کنید.
اگر از قبل نیز در یکی از بروکرهای فارکس مشخص شده دارای حساب تجاری میباشید.
کافی است با ما تماس بگیرید تا حساب فارکستان به زیر مجموعه HiForeX24 منتقل گردد.
یا با ارسال یک ایمیل میتوانید حساب خود را جا به جا نمایید.
تا با انجام هر معامله در بازار فارکس ریبیت دریافت کنید.

در زیر بهترین و معتبر ترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان مشخص شده اند.
و به تمامی حساب هایی که از طریق HiForeX24 افتتاح شود ریبیت نقدی تعلق می گیرد.

 • ۱ تا ۴ لات استاندارد
 • ۴ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندارد
 • ۲۰ تا ۳۰ لات استاندارد
 • ۳۰ لات استاندارد به بالا
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۷۵ سنت
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۷۵ سنت
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار

به تمامی معاملات بالای ۲ دقیقه ریبیت نقدی تعلق میگیرد.
لازم به ذکر است با انتخاب ویژگی بونوس سوپر شارژ در فرم افتتاح حساب هات فارکس به ازای هر لات استاندارد نیز ۲ دلار کش‌بک دریافت می‌کنید.

 • ۱ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندارد
 • ۲۰ تا ۴۰ لات استاندارد
 • ۴۰ لات استاندارد به بالا
 • ۱۲ درصد از اسپرد
 • ۱۵ درصد از اسپرد
 • ۱۸ درصد از اسپرد
 • ۲۰ درصد از اسپرد
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • ۱۰ درصد از کمیسیون
 • ۱۲ درصد از کمیسیون
 • ۱۵ درصد از کمیسیون
 • ۱۸ درصد از کمیسیون
 • ۶ درصد از کمیسیون
 • ۷٫۵ درصد از کمیسیون
 • ۹ درصد از کمیسیون
 • ۱۱ درصد از کمیسیون
 • ۱ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندارد
 • ۲۰ تا ۴۰ لات استاندارد
 • ۴۰ تا ۸۰ لات استاندارد
 • ۸۰ لات استاندارد به بالا
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • ۹ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • ۹ دلار
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۱ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندارد
 • ۲۰ تا ۴۰ لات استاندارد
 • ۴۰ لات استاندارد به بالا
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۱ تا ۴ لات استاندارد
 • ۴ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندارد
 • ۲۰ تا ۳۰ لات استاندارد
 • ۳۰ لات استاندارد به بالا
 • ۳ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • ۸ دلار
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۷۵ سنت
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۱ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندارد
 • ۲۰ تا ۴۰ لات استاندارد
 • ۴۰ تا ۸۰ لات استاندارد
 • ۸۰ لات استاندارد به بالا
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار

به تمامی معاملات بالای ۲ دقیقه ریبیت نقدی تعلق میگیرد.
علاوه بر ریبیت, به معاملاتی که بیش از ۵ دقیقه باز بماند به ازای هر لات استاندارد ۲ دلار کش‌بک واریز می‌گردد.

 • ۱ تا ۱۵ لات استاندارد
 • ۱۵ تا ۳۰ لات استاندارد
 • ۳۰ تا ۶۰ لات استاندارد
 • ۶۰ لات استاندارد به بالا
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۰ تا ۱۰ لات
 • ۱۰ تا ۲۵ لات
 • ۲۵ تا ۴۵ لات
 • ۴۵ تا ۹۰ لات
 • ۹۰ تا ۱۸۰ لات
 • ۱۸۰ لات به بالا
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴٫۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴٫۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۵ درصد اسپرد
 • ۷٫۵ درصد
 • ۱۰ درصد
 • ۱۵ درصد
 • ۲۲ درصد
 • ۳۰ درصد
 • ۱ دلار
 • ۱٫۵ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴٫۵ دلار
 • ۶ دلار

به تمامی معاملات بالای ۲ دقیقه ریبیت نقدی تعلق میگیرد.
همچنین علاوه بر دریافت ریبیت, به ازای هر لات معامله ۲ دلار کش‌بک دریافت می‌کنید.

 • ۱ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۴۰ لات استاندارد
 • ۴۰ تا ۷۰ لات استاندارد
 • ۷۰ تا ۱۰۰ لات استاندارد
 • +۱۰۰ لات استاندارد
 • ۵۰ سنت
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵۰ سنت
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار

به تمامی معاملات بالای ۱ دقیقه ریبیت نقدی تعلق میگیرد.

 • نوع حساب
 • ۱ تا ۴ لات استاندار
 • ۴ تا ۱۰ لات استاندار
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندار
 • ۲۰ تا ۳۰ لات استاندار
 • ۳۰ لات استاندارد به بالا
 • سنت (Cent)
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • میکرو (Micro)
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • استاندارد (Standard)
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • نوع حساب
 • ۱ تا ۴ لات استاندارد
 • ۴ تا ۱۰ لات استاندارد
 • ۱۰ تا ۲۰ لات استاندارد
 • ۲۰ تا ۳۰ لات استاندارد
 • ۳۰ لات استاندارد به بالا
 • میکرو (Micro)
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • استاندارد (Standard)
 • ۳ دلار
 • ۵ دلار
 • ۶ دلار
 • ۷ دلار
 • ۸ دلار
 • صفر (Zero)
 • ۱ دلار
 • ۲ دلار
 • ۳ دلار
 • ۴ دلار
 • ۵ دلار

به تمامی معاملات بالای ۳ دقیقه ریبیت نقدی تعلق میگیرد.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۶۱ votes, average: 4٫۹۷ out of 5)
Loading...

مشاوره رایگان:

گروه پشتیبانی HiForeX24 به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما میباشد و همواره در تلاش است که بهترین خدمات را برای مشتریان خود فراهم کند.
می توانید از طریق چت آنلاین وب سایت, تلگرام, ایمیل و اسکایپ با ما در تماس باشید و سوالات مربوطه را با کارشناسان ما مطرح کنید.

مطالب مرتبط با فارکس

آخرین مقاله های فارکس

فارکس برای مبتدیان

آموزش فارکس از صفر تا صد

بخش اول آموزش فارکس برای مبتدیان; گام اول وارد شدن در هر زمینه آموزش است. آموزش فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست.بازار فارکس علی رقم پیشینیه خود، در ایران […]

زمان بندی معاملات فارکس

زمان بندی معاملات فارکس

اکنون که آموختید بازار فارکس چه مزایایی دارد. زمان آن رسیده که تخصصی تر به آن نگاه کنید. یکی از مباحث مهم بازار جهانی فارکس زمان بندی های مختلف معاملاتی […]

زمان بندی معاملات فارکس

زمان بندی معاملات فارکس | بخش دوم

در مقاله پیشین زمان بندی معاملات فارکس ، بازار سیدنی را بررسی کردیم. در ادامه به بررسی بازار توکیو می پردازیم… زمان بندی معاملات فارکس (بخش دوم) بازار توکیو با […]